INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JaP – Jacina trade s.r.o.
Tato informace o zpracování osobních údajů se týká zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů (fyzické osoby) pro účely zasílání obchodních sdělení, objednávek, a další zejména elektronické komunikace a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka JaP – Jacina trade s.r.o..


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost JaP – Jacina trade s.r.o., se sídlem Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, identifikační číslo: 271 44 011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze oddíl C., vložka č. 99602 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, adresa elektronické pošty obchod@jap-trade.cz telefon 326 773 454

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.4.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.5.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení, objednávek, potvrzování objednávek a další elektronické komunikace v rámci provozování e-shopu společností JaP – Jacina trade s.r.o. a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

1.6.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.7.      Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.8.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

1.9.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.10.  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

1.11.  Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

1.12.  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

1.13.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

1.14.  Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 
V Mnichově Hradišti, dne 1.2.2018