Společnost JaP-Jacina trade, s.r.o., která je provozovatelem e-shopu www.jap-trade.cz, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správcem osobních údajů je:

JaP-Jacina trade, s.r.o.
Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště 
IČ: 25655108
DIČ: CZ25655108
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58497, (dále jen „správce“).

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@jap-trade.cz

Účel a doba zpracování osobních údajů:

Pokud si na e-shopu  www.jap-trade.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo vývoj e-shopu www.jap-trade.cz) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Vaše osobní údaje zpracovává předáváme:

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech a našim partnerům pro posouzení nároku na splátkový prodej.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, konkrétně:
  • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782; ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505
  • přepravním partnerům, zejména společnostem Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051, TOPTRANS EU, a.s., IČO: 28202376, pokud vám doručují vaši objednávku;
  • dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;
 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, dochazí předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.
  • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely. Takovými zpracovatelijsou:

 • poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727;
 • provozovatel eshopového rozhraní UpGates společnost Evici webdesign s.r.o., IČO: 28598661;
 • dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v prostorách firmy JaP-Jacina, s.ro.

Vaše práva:

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Podrobnější informace:  

Jste-li zákazník e-shopu www.jap-trade.cz, tzn. dokončil(a) jste registraci, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti JaP-Jacina trade, s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky našeho eshopu, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce.

 • Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech.
 • Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 5 let od jejího ukončení.
 • Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na: info@jap-trade.cz
 • Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář, on-line chat nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů.