Směr posuvu brány je zajištěn pomocí spodního profilu, ve kterém se samotná brána pohybuje. K samotnému pohybu, již pomáhá automatický pohon a ozubený hřeben, který je uchycený na bráně. V této nabídce najdete kompletní montážní sady automatických pohonů pro posuvné brány značek BFT nebo FAAC.